Licytacje

II licytacja nieruchomości

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Lokalizacja: 51-642 Wrocław, Olszewskiego Karola 77/1,

Nr KW:  NKW:WR1K/00064094/1

Suma wywołania:  273 333,33zł

Suma oszacowania: 410 000,00zł

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Roman Romanowski (tel. 071/79-566-78, 79-566-79) ogłasza, że: dnia 01-02-2013r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr  7, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości po zmarłych Igancy Nowicki i Jadwiga Nowicka.

Lokal mieszkalny numer 1 usytuowany na II kondygnacji budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego. Budynek wzniesiony w okresie przedwojennym w technologii tradycyjnej o murowanych ścianach i drewnianych stropach, drewnianym, płackim dachu krytym papą.  Lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju. Powierzchnia lokalu to 100,71m2. Wyposażenie w instalacje pełne, mieszkanie nieużytkowane. Z własnością lokalu łączy się udział 10/100 w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 118/10, 118/4 AM4 obrębu Biskupin oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 410 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 273 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41,000 zł  najpóźniej w dniu licytacji do godziny 10.00 w siedzibie kancelarii komornika. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy komornika Raiffeisen Bank Polska SA O/Opole 20 17501194 0000 0000 0685 3908.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

wiecej